cuebidBG

Cuebid förvärvar Advanced IP

Cuebid Holding AB, org.nr 559137-5844 förvärvar samtliga aktier i Advanced IP Scandinavia AB, org.nr 556758-7554 med tillträde 2018-09-03.

I och med förvärvet överflyttas samtliga produktleverans-, konsult-, utbildnings och supportåtaganden till det av Cuebid Holding helägda dotterbolaget Cuebid AB, org nr 556496-8286.

Välkommen till www.cuebid.se för att se vårt erbjudande.